Thẻ: bồi bổ

Những món nên ăn trước kỳ thi để bồi bổ khi học ôn

1546408207 923 154640266986805 Thumbnail

Trước các kỳ thi luôn có rất nhiều áp lực có thể khiến bạn cảm thấy khá căng thẳng. Ngay cả khi bạn đã học chăm chỉ, tuy nhiên sự lo lắng về việc muốn thành công sẽ có thể làm giảm khả năng nhớ cũng như hiểu bài. Dưới đây là những lựa chọn…