Thẻ: con trai Michael Jackson phát đồ ăn

Con trai Michael Jackson phát thức ăn miễn phí cho người nghèo

961 Nu Dien Vien Dong Canh 18 Trong 70786433 240006106979395 2297131418921723875 N 1571560386 Width1080height1350

Prince Jackson cùng quỹ lương thực Heal Los Angeles phát hàng nghìn suất ăn miễn phí cho những người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch. Theo Metro, Prince Jackson – con trai cả của Michael Jackson – đã có buổi phát thức ăn miễn phí cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại…