Thẻ: Phim truyền hình Hàn Hạ cánh nơi anh

‘Cuộc sống khắc nghiệt, người Hàn cần sự đẹp đẽ trên phim để cân bằng’

35

“Phim Hàn được lý tưởng hóa để ai cần ký ức có ký ức, ai cần hy vọng có hy vọng” – chuyên gia lý giải sức hút mạnh mẽ của loạt phim Hàn gần đây. “Phim Hàn được lý tưởng hóa để ai cần ký ức có ký ức, ai cần hy vọng có…